top of page

WYZNACZAMY  STANDARDY

LOGO ZOO poprawione niebieskie .png

zoopsycholodzy.com

  • Facebook
foro to.png

AKADEMICKA

WIEDZA

szkola zoo.png

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

doświadczenie_zoo.png

WSPÓŁPRACA

WSPARCIE

4 ręce zoo.png

 RÓŻNORODNE METODY PRACY

GWARANCJA WIEDZY

BEZ PRZEMOCY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

NIETYPOWE PROBLEMY

PROFESJONALIZM

UMIEJĘTNOŚCI

DOSTOSOWANIE METOD I TECHNIK

INNOWACYJNE

ROZWIĄZANIA

WIEDZA

KOMPLEKSOWA POMOC

 DOBRE PLANOWANIE PRACY

O NAS

O NAS

Związek Zoopsychologów zrzesza w swoich szeregach absolwentów studiów podyplomowych Zoopsychologia – problemy behawioru psów. Od 2016 roku, zajęcia w ramach tego kierunku, prowadzone są na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wywodzimy się z różnych środowisk kynologicznych, są wśród nas osoby pracujące z psami w schroniskach, hodowcy, asystenci, trenerzy i instruktorzy a także dydaktycy.

Potrafimy współpracować ponad podziałami, ponieważ łączy nas wspólny cel. Chcemy utrzymać wysoki poziom świadczenia usług zoopsychologicznych. Opieramy się na trzech filarach:

Rzetelnej wiedzy - którą gwarantuje nam uczelnia.

Praktyce - każdy z nas ma za sobą co najmniej kilkuletnią, udokumentowaną pracę z psami.

Współpracy – wspieramy się i współdziałamy zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej.

Wszyscy nasi członkowie nieustannie poszerzają wiedzę, uczestnicząc w seminariach i kongresach organizowanych w kraju i poza granicami.

W tym roku postanowiliśmy zrzeszyć się i zaznaczyć swoje miejsce na rynku usług behawioralnych. Nasz cel to wyznaczenie wzorców pracy, gdyż coraz częściej spotykamy się z rozpowszechnianiem błędnych tez i nierzetelnością, skutkiem czego jest spadek zaufania do naszej profesji.

 

CZŁONKOWI

CZŁONKOWIE

Psia_Perspektywa_ Paula_Kiełbik.jpg

PAULA

KIEŁBIK

piotrstronazoo.png

PIOTR

DOLEWSKI

WIĘCEJ
ewa .png

EWA

RUMISTRZEWICZ

Ania kurek.JPG

ANNA

KUREK

luizka%20zooo_edited.jpg

LUIZA

GALBARCZYK

biel kacha.JPG

KATARZYNA BIEL - NOWAKOWSKA

Behawiorysta_bialystok.png

KATARZYNA

OSTROWSKA

WIĘCEJ
hermazoo.jpg

JERZY

HERMA

89919896_2973820512680416_61152972291597

KLAUDIA

SOCKA

kachanapsaurok.jpg

KATARZYNA MŁODZIANOWSKA

Behawiorysta_lodz.jpg

AGNIESZKA

WOJCIECHOWSKA

daga.JPG

DAGMARA

BRĄGIEL

O ZAWODZIE

Pomimo tego, że profesja zoopsychologa została wpisana w 2007 roku na listę zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, obecnie nie obowiązują żadne przepisy regulujące uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu. W związku z tym ścieżka edukacyjna zoopsychologa może być bardzo różna i niejednolita.

Oznacza to również, że w najbardziej skrajnych przypadkach mianem zoopsychologa może szczycić się osoba po kilkunastogodzinnym kursie on-line. Jednak, poza patologicznymi wyjątkami, przyjmuje się że zoopsycholog powinien posiadać rzetelną wiedzę oraz umiejętności z zakresu etologii zwierząt towarzyszących oraz realizacji działań diagnostyczno-terapeutycznych. Jakie są zatem najczęstsze ścieżki edukacyjne zoopsychologa?

Przede wszystkim uczelnie wyższe– ze swoją ofertą studiów licencjackich/magisterskich jak i podyplomowych. W przypadku tych drugich, znaczące w rekrutacji jest posiadanie wykształcenia wyższego związanego z dziedzinami biologicznymi/weterynaryjnymi/psychologicznymi. Najbardziej znane ośrodki naukowe w Polsce oferują niezwykle ciekawe studia podyplomowe kształcące przyszłych zoopsychologów, m. in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Zoopsychologia - problemy behawioru psów) czy Uniwersytet SWPS (Psychologia zwierząt).

Ostatnimi czasy istnieje również możliwość realizacji studiów licencjackich na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt w Wydziale Psychologii UW w Warszawie. Podobnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie proponuje kandydatom studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Behawiorystyka zwierząt.

Pomimo możliwości skorzystania z „uczelnianej” oferty edukacyjnej dla zoopsychologów, wciąż dużo większą popularnością cieszy się zdobywanie wiedzy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach/szkoleniach. Taką formę nauki oferuje w tym momencie naprawdę dużo instytucji szkoleniowych w Polsce, a jakość tych programów dydaktycznych jest bardzo zróżnicowana. Od wartościowych merytorycznie wykładów i zajęć praktycznych, po kursy organizowane przez nieznane i niedoświadczone ośrodki. Rynek jest niezwykle zróżnicowany, a wartość otrzymanego dyplomu/certyfikatu trudna do zmierzenia. Jest to jednak skutkiem wspomnianego braku regulacji prawnej zawodu zoopsychologa.

Jako Związek chcemy wyznaczać standardy pracy.

O zawodzie
Kompetencje

 KOMPETENCJE

W JAKI SPOSÓB JESTEŚMY PRZYGOTOWANI DO PRACY?

  • ZNAMY SPECYFIKĘ POSZCZEGÓLNYCH RAS,

  • KAŻDY Z NAS POSIADA JUŻ UDOKUMENTOWANĄ PRAKTYKĘ W PRACY ZE ZWIERZĘTAMI, PRZED PODJĘCIEM SWOJEJ PRACY

  • ZNAMY DZIAŁANIE I ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I ZACHOWANIE HORMONÓW I NEUROTRANSMITERÓW,

  • WIEMY JAK STOSOWAĆ FARMAKOTERAPIĘ W ZABURZENIACH ZACHOWANIA,

  • PRACUJEMY WSPÓLNIE Z LEKARZAMI WETERYNARII,

  • POTRAFIMY RÓŻNICOWAĆ ZABURZENIA BEHAWIORALNE I SOMATYCZNE,

  • KORZYSTAMY Z RÓŻNYCH METOD DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH,

  • POSIADAMY ROZSZERZONĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU NEUROFIZJOLOGII, FILOGENEZY I ONTOGENEZY ZACHOWANIA PSÓW,

  • NIE OBCE SĄ NAM TAJNIKI GENETYKI PSÓW.

Jak dołączyć

JAK DOŁĄCZYĆ

Obecnie skupiamy się tylko wokół uczelni SGGW. Wiemy, że wiedza przekazywana podczas studiów jest kompleksowa i na najwyższym poziomie.  Mieliśmy możliwość uczyć się od najlepszych, w tym od praktykujących lekarzy weterynarii zajmujących się medycyną behawioralną kilkanaście lat.

Aby dołączyć do naszego Związku należy:

- wypełnić wniosek o przyjęcie,

- posiadać dyplom ukończenia studiów: Zoopsychologia - problemy behawioru psów w Szkole głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

- uzyskać pozytywną opinię dwóch członków wprowadzających,

- wykazać biegłą znajomości metod terapeutycznych w praktyce,

- opłacić składkę członkowską, ustaloną w określonej wysokości na bieżący rok.

Kntakt

KONTAKT

Polski Związek Zoopsychologów

NIP: 7282842698

REGON: 385313982

Adres korespondencyjny: Łódź ul. Służbowa 7a 92-305

Katarzyna Ostrowska (Białystok) - 881 957 125

Agnieszka Wojciechowska (Łódź) - 516 610 454

Piotr Dolewski - (Warszawa) 604 906 449

bottom of page